“Duurzaamheid sierteeltsector voordelig als partijen de kansen en knelpunten kennen”

De Nederlandse sierteelt heeft verreweg het grootste aandeel in de wereldhandel. Het verduurzamen van deze sector vergt samenwerking tussen de verschillende partijen in de keten. Is daar ook draagvlak voor? Dat is de vraag die het Moonshot-project onderzoekt.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *