Online informatiesessie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)

De Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) financiert gedeeltelijk de (ver)bouw van een ontmoetingsruimte bij woonvormen waar 55-plussers wonen (geclusterde woonvormen). Wilt u hier meer over weten? Geef u dan op voor de online informatiesessie op 8 december.

De informatiesessie is bedoeld voor woningcorporaties, zorginstellingen, marktpartijen (zoals projectontwikkelaars) en burgerinitiatieven.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *